Skip to main content

Anh Trần Ngọc Thiên Phúc

Người Hùng của Tháng 02.2024

Chúc mừng anh Trần Ngọc Thiên Phúc

Chúng tôi thay mặt Ban giám đốc và các anh, chị, em trong Công ty trên toàn quốc, xin chúc mừng anh Trần Ngọc Thiên Phúc với những đóng góp thầm lặng của mình đã góp phần củng cố niềm tin nơi khách hàng dành cho Long Hải – Securitas đúng với mục đích cao đẹp của công ty “ Chúng tôi giúp làm cho Thế giới của bạn trở nên an toàn hơn”. Xin chúc mừng các anh!

Họ Tên: Trần Ngọc Thiên Phúc

Đội: Hồ Chí Minh Đông 5

Gia nhập đội ngũ Long Hải - Securitas từ: Tháng 5, 2023

Thành tích: Liêm Chính & Cảnh Giác

Giá trị LIÊM CHÍNH: Trong thời gian trực tại vị trí, anh Phúc đã 4 lần phát hiện tài sản của khách đánh rơi với giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, với tinh thần liêm chính, anh đã ngay lập tức thu hồi tài sản các tài sản mang đến quầy lễ tân để bàn giao lại cho Ban Quản Lý.
Kết quả: Tài sản đã được trao trả lại cho khách hàng bị mất.
 
Giá trị CẢNH GIÁC: Trong quá trình tuần tra anh Phúc phát hiện tràn nước từ trên cao do đơn vị thi công cây xanh và nhanh chóng báo cáo cho Ban Quản Lý trung tâm đồng thời hỗ trợ khắc phục sự cố.

Kết quả: Sự cố nhanh chóng được khắc phục. Anh Phúc và đội ngũ Long Hải – Securitas vinh dự được khách hàng gửi thư khen ngợi.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.