Skip to main content

Cuộc Họp Đảng Ủy Kỳ 05/2024

Ngày 06/05/2024 Đảng ủy công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hai đã họp kỳ 05/2024. Đánh giá việc thực hiện nội quy tháng 4, Bí thư Đảng ủy đồng chí Phan Nam yêu cầu các Chi Bộ trực thuộc thực hiện việc kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xét kỷ luật Đảng viên theo đúng quy trình mà Tổ công tác Quận ủy đã hướng dẫn.

Xuất bản
17 Tháng Sáu 2024 06:06

Sau khi đánh giá 1 số tình hình thế giới và trong nước, cũng như tình hình công ty thì Đồng chí Bí thư còn sinh hoạt theo chủ đề Học tập và làm việc theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh qua mẩu chuyện về tiết kiệm và quý trọng thời gian của Bác. Đồng chí có đưa ra bài học thực tiễn với hoạt động của công ty với khách hàng, nhân viên và thời hạn công việc sao cho khoa học, có kế hoạch để tiết kiệm thời gian cũng như tôn trọng với đối tác cùng anh em nhân viên.

Cũng trong buổi họp, đồng chí Bí thư yêu cầu các bộ phận Đoàn thể theo sát kế hoạch thi đua và Hội thao toàn công ty cho đúng tiến độ đã đề ra. Trong tháng 4, vào ngày 20/4/2024 Chi bộ 2 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng, đoàn viên ưu tú Nguyễn Ngọc Hậu.

imagemehis.png

Cuối buổi họp các Đảng ủy viên cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết của tháng 5 như:

  1. Duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  2. Các chi bộ tiếp tục bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.
  3. CĐCS tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong Tháng công nhân lần thứ 16 - 2024;
  4. Các Đoàn thể theo sát kế hoạch thi đua và Hội thao toàn Cty cho đúng tiến độ đã đề ra...

Buổi họp kết thúc lúc 15h45 cùng ngày. T/M Đảng ủy - Bí thư - PHAN NAM

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.