Skip to main content

Tuyển Dụng

  • Vị trí cần tuyển

    Với hơn 2.700 nhân viên tại Việt Nam và 370.000 nhân viên tại 56 quốc gia trên thế giới, chúng tôi luôn tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện chuyên sâu để cố gắng có những đội ngũ chất lượng nhất trong ngành dịch vụ bảo vệ. Nếu bạn đã sẵn sàng để trở thành người hùng mỗi ngày, Long Hải - Securitas có một cơ hội dành cho bạn. Chúng tôi đang tìm kiếm những người với kinh nghiệm phù hợp để tham gia vào tập thể của chúng tôi.

Một lời cảm ơn

Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Securitas AB, Magnus Ahlqvist, chia sẻ thông điệp cá nhân cảm ơn đến các nhân viên của Securitas.

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.