Ông. Phan Tô Hồng Nam

Ông Nam là Tổng Giám Đốc của Công ty, chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị của Công ty và Tập đoàn Securitas.

Ông Nam đã công tác tại Công ty từ ngày đầu thành lập, đến nay có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Bảo vệ.

Ông Nam được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc từ năm 2014.

Ông Nam tốt nghiệp Cử Nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.