Tại sao nên chọn chúng tôi?

Chúng tôi khác biệt.

  • Công ty Dịch vụ Bảo Vệ đầu tiên tại Việt Nam.
  • Các chuyên gia về An ninh với trên 20 năm kinh nghiệm sẽ tư vấn những giải pháp an ninh an toàn nhất.
  • Tuyệt đối tuân thủ Luật pháp kinh doanh, Luật Bảo Hiểm, Luật Thuế và Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh theo chuẩn mực của Châu Âu và Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ ISO 9001:2000 đầu tiên trong ngành kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ tại Việt Nam.
  • Có đầy đủ các loại hình bảo hiểm đặc thù tại Việt Nam: Bảo hiểm Trách nhiệm Dân Sự, Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp, Bảo hiểm Lòng Trung Thành, Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên bảo vệ.
  • Dịch vụ Bảo vệ vận chuyển Tiền và các Tài sản quý bằng xe bọc thép theo tiêu chuẩn Quốc tế với đầy đủ các loại bảo hiểm đặc thù.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
*
*
*
*
*