Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn,
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quận/Huyện: Tiên Du
Quốc gia: Vietnam