Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 31/7 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy
Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ
Quận/Huyện: Bình Thủy
Quốc gia: Vietnam