Trụ sở TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quận/Huyện: Phú Nhuận
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: (08) 39976009
Fax: (08) 39976018