Liên tục tuyển dụng và đào tạo bảo vệ

  • Liên tục mở khóa đào tạo bảo vệ.
  • Miễn phí đào tạo.
  • Thời gian thử việc 1 tháng.
  • Thu nhập hàng tháng trên 5 triệu đồng.

Các vị trí tuyển dụng khác:

LIÊN HỆ CÁC CHI NHÁNH:

Nộp hồ sơ vị trí bảo vệ
*

*
*
*
*
*
*
*
*