Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải Securitas cung cấp dịch vụ bảo vệ toàn diện

Các giải pháp của chúng tôi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
*
*
*
*
*

Thành viên thuộc các Hiệp hội Thương mại - Bảo vệ

  • Liên hiệp an ninh Pháp (AAAGIGN).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham).
  • Hiệp hội An ninh Mỹ (ASIS).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam (CanCham).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).
  • Hiệp hội Tư vấn An ninh Pháp (CP CONSEILS).
  • Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
  • Hiệp hội Huấn luyện Nghiệp vụ An ninh Pháp (FFBD).