Skip to main content

Avery Dennison - Bình Dương

Khách hàng của chúng tôi, Avery Dennison tại Bình Dương, đã có đôi lời khen ngợi về dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải trong năm 2012.

Xuất bản
27 Tháng Tám 2012 06:29

Trước hết, Ban Giám Đốc công ty Avery Dennison RIS Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc công ty Long Hải và lực lượng bảo vệ đã công tác với công ty trong thời gian qua đảm bảo môi trường làm việc an toàn tại mục tiêu Avery Dennison. 

Đại diện Ban Giám Đốc công ty xin tuyên dương một số nhân viên bảo vệ đã đạt thành tích trong việc phát hiện sự gian lận của nhà thầu xử lý rác tại Nhà Máy 2 số 16 Đại Lộ Độc Lập. Cụ thể các cá nhân sau: 

  1. Nguyễn Hữu Ương - Đội trưởng
  2. Trần Trọng Trường - Đội phó
  3. Chung Văn Cường - Ca trưởng 
  4. Đặng Hữu Chung - Ca trưởng
  5. Nguyễn Thanh Tâm - Ca trưởng 
  6. Du Văn Huấn - Nhân viên 

Đồng thời, chúng tôi mong muốn lực lượng bảo vệ Long Hải ngày càng phát huy tốt nghiệp vụ của mình để góp phần giữ vững an ninh trật tự cũng như bảo vệ tài sản cho khách hàng. 

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển bền vững. 

Trân trọng 

Avery Dennison, Ngày 27 tháng 08 năm 2012

Lê Hồng Phúc

Giám Đốc Nhân Sự

 

 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.