Skip to main content

Cù Hoàng Nông

Phó Tổng Giám Đốc - Giám Đốc Điều Hành

Ông Nông sinh năm 1972 và làm việc tại công ty Long Hải từ năm 1995.

Ông Nông từng phục vụ quân đội, trong lực lượng tên lửa của quân chủng Phòng không – Không quân.

Ông Nông trải qua rất nhiều chức vụ tại công ty: Phó Giám Đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh, Giám Đốc Pháp chế, Giám đốc Nghiệp vụ, Giám Đốc Nhân sự, Phó tổng Giám đốc và hiện tại là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Điều hành công ty.

Ông Nông tốt nghiệp đại học Kinh tế TPHCM và sau đó tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cũng tại trường này.

Ông Nông đã từng tham gia rất nhiều khóa đào tạo về an ninh và các khóa đào tạo chuyên ngành quản lý tại các nước Châu Âu, Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Hồng Kông, Thái Lan, UAE, Nam Phi…

 

Có vẻ như trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.