Skip to main content

Phan Tô Hồng Nam

Tổng Giám Đốc

Ông Phan Tô Hồng Nam (Phan Nam)

Ông Phan Nam sinh năm 1968. Là cổ đông và là thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 1995.

Ông đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc từ tháng 5 năm 2014.

Ông Phan Nam có trình độ trung cấp lý luận chính trị, bằng B Anh văn và Cử nhân Luật – Đại học Luật Tp.HCM

Hiện nay, Ông Nam còn là Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.