Phan Tô Hồng Nam

Tổng Giám Đốc

Ông Phan Nam sinh năm 1968, gắn bó với Long Hải Securitas từ năm 1995. Từ năm 2014, ông đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Long Hải Securitas và tiếp tục giữ chức vụ đó cho đến nay.

Portrait of Vietnam's CP