Skip to main content

Trịnh Thị Thu Phương

Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính - Quản Lý Rủi Ro

Chị Phương tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế TPHCM chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Trước khi gia nhập vào Long Hải, chị Phương từng công tác tại công ty TNHH KPMG Việt Nam với vị trí Phó phòng Kiểm toán.

Năm 2016, chị Phương gia nhập công ty Long Hải với vai trò Trưởng phòng Tài chính và phụ trách các mảng công việc liên quan đến tài chính của công ty.

Năm 2018, chị Phương đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Quản lý Rủi ro của công ty.

Năm 2024, chị Phương đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Quản lý Rủi ro của công ty. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.