Skip to main content

Ủy Ban Nhân Dân Quận 8

Ủy ban nhân dân Quận 8 gửi thư cảm ơn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã hỗ trợ trong việc tạo điều kiện kinh phí, vật chất để Sàn giao dịch việc làm được thành công tốt đẹp.

Xuất bản
29 Tháng Tư 2009 16:21

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm năm 2009 trong bối cảnh dự báo số lao động mất việc cả nước có xu hướng tăng cao do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu; nhằm thúc đẩy thị trường lao động quận 8 phát triển, tạo tiền đề để từng bước đưa hoạt động giới thiệu việc làm thành một hoạt động thường xuyên, giúp thanh niên và lục lượng lao động đang có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn quận có cơ hội tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài quận. 

Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm phiên thứ 2 năm 2009 với chủ đề "Đồng hành cùng người lao động quận 8 trên bước đường tìm việc" vào lúc 8 giờ 00 ngày 12/04/2009 và kết thúc vào 17 giờ 00 cùng ngày tại Ủy ban nhân dân quận 8 (số 04 đường 1011, phường 5, quận 8). 

Sàn giao dịch việc làm thành phố Hồ Chí Minh (phiên 2) tại quận 8 thu hút hơn 3.500 lượt thanh niên tìm việc tại 56 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động (20 đơn vị rao tuyển trên các mạng việc làm). Kết quả, có 1.065 lao động đã được thông báo nhận việc. Đồng thời cấp xét vốn vay cho 09 dự án kinh doanh nhỏ, tự tạo việc làm đạt yêu cầu của thanh niên địa phương với số tiền 160 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân quận 8 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các đơn vị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp trong và ngoài quận đã tham gia và tạo điều kiện về kinh phí, vật chất để Sàn giao dịch việc làm được thành công tốt đẹp. 

Mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân đối với sự nghiệp phát triển của quận 8 trong thời gian tới. 

Trân trọng kính chào./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Công Dũng