Skip to main content

Anh Lê Thành Đạt

Người Hùng của Tháng 03.2024

Chúc mừng anh Lê Thành Đạt

Chúng tôi thay mặt Ban giám đốc và các anh, chị, em trong Công ty trên toàn quốc, xin chúc mừng anh Lê Thành Đạt với những đóng góp thầm lặng của mình đã góp phần củng cố niềm tin nơi khách hàng dành cho Long Hải – Securitas đúng với mục đích cao đẹp của công ty “ Chúng tôi giúp làm cho Thế giới của bạn trở nên an toàn hơn”. Xin chúc mừng các anh!

Họ Tên: Lê Thành Đạt

Đội: Đồng nai 6

Gia nhập đội ngũ Long Hải - Securitas từ: Tháng 3, 2022

Thành tích: Liêm Chính & Cảnh Giác

Giá trị CẢNH GIÁC: Bằng việc theo sát kế hoạch, yêu cầu của Ban Chỉ Huy, anh Đạt đã phát hiện ra sai phạm trong quá trình cân nhập hàng vào kho và có hành động xử lý đúng theo nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn hành vi tiêu cực diễn ra.
 
Giá trị LIÊM CHÍNH: Ở việc anh không chấp nhận cám dỗ, không nhận tiền hối lộ, chấp nhận rủi ro (đối tượng đe dọa trả đũa) để kịp thời đưa sự việc sai phạm ra xử lý.
 
Kết quả: Sự việc sai phạm đã được thông báo tới khách hàng và được xử lý theo quy định. Khách hàng đánh giá cao và đã gửi thư khen ngợi tới anh Đạt nói riêng và đội ngũ của Long Hải – Securitas Việt Nam nói chung.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ trang này. Vui lòng mở trang trong trình duyệt khác.